Vés al contingut
Paperera semicircular mural
Paperera semicircular metàl·lica
Paperera rectangular metàl·lica
Paperera cilíndrica per preselecció
Paperera cilíndrica per preselecció
Paperera semicircular per preselecció
Paperera cilíndrica de preselecció
Paperera rectangular de preselecció per a hotels
Paperera de preselecció arrodonida, amb 2 tapes
Paperera de preselecció arrodonida, amb 3 tapes
PAPERERA SEMICIRCULAR AMB CENDRER
Paperera de preselecció transparent
Paperera mural transparent
paperera cilíndrica amb cendrer, de xapa perforada
Paperera cilíndrica de xapa perforada
Paperera metàl·lica mural de xapa perforada
Paperera rectangular modular
Paperera modular coberta
Paperera modular cantonera corba
Paperera modular cantonera recta
Paperera modular per a gots
Paperera modular cantonera corba per a gots
Papelera modular cantonera recta per a gots
Punt verd 3 papereres
Punt verd 3 papereres
Punt verd 2 papereres
Punt verd 3 papereres
Punt verd 4 papereres
Cubeta per a recanvi
Paperera metàl·lica mural rectangular
NEWSLETTER